Polityka prywatności

Dane firmowe i kontaktowe

Właścicielem Strony Internetowej oraz administratorem danych osobowych przetwarzanych
za jej pośrednictwem jest MARCIN OLBRYCHT prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
MARCIN OLBRYCHT – OLMARK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres
do korespondencji: al. Warszawska 227B , 39-400 Tarnobrzeg) wpisany do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, NIP 6312439074, REGON 180294909, adres poczty
elektronicznej: sklep@wystroj-okien.pl (dalej jako: „Administrator” lub „Właściciel Serwisu”).

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności proszę kontaktować
się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wystroj-okien.pl
lub pisemnie na adres aleja Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg.

Dane osobowe

Administrator nie zbiera za pośrednictwem Strony Internetowej danych osobowych odwiedzających.
Korzystanie ze Strony Internetowej jest w pełni anonimowe i nie wymaga podania jakichkolwiek danych
osobowych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane Administratorowi jedynie bezpośrednio przez osobę
kontaktującą się z Administratorem dzięki danym kontaktowym oraz formularzu kontaktowemu
udostępnionemu na Stronie Internetowej. Podanie danych osobowych w takim wypadku jest dobrowolne,
aczkolwiek niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie, czy zapytanie ofertowe.

Kontaktując się ze mną możesz zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz
numeru telefonu. Dane te zostaną wykorzystane jedynie do udzielenia odpowiedzi lub przesłania oferty
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Twoje dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim,
za wyjątkiem przypadków, w których dysponujemy Twoją uprzednią zgodą lub, gdy udostępnienie
danych jest prawnie dozwolone.

Administrator zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa,
w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Administrator stosuje najlepsze środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Możesz to zrobić
w każdym czasie kierując odpowiednią prośbę do Administratora.

Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane
przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Strony Internetowej
(np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności
z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając naszą Stronę Internetowa). Szczegółowe informacje
dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Przetwarzamy dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających
ze Strony Internetowej w następujących celach:

 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowe,
  z wyłączeniem personalnej identyfikacji odwiedzających.
 • integracji z siecią społecznościową Facebook.com.

Odwiedzając naszą Stronę możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

 • Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym
  Twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając
  tę stronę. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki
  okres czasu – usuwane są w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz.
  Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane
  również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy
  niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony
  w parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.
 • Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze Strony,
  czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem Strony (np. w wypadku udostępnienia
  powierzchni Strony do integracji z serwisem Facebook.com). W tym ostatnim wypadku zalecam
  również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

Poniżej znajdziesz szczegółową informację o celu i rodzaju plików Cookies używanych na mojej Stronie:

Nazwa pliku Cookies Cel używania
pliku Cookies
Pochodzenie pliku Cookies Czas zapisu pliku Cookies Czy plik Cookies jest wymagany do prawidłowego korzystania ze Strony
GOOGLE ANALYTICS
_utma unikalny identyfikator
domeny
oknazpomyslem.pl ok 2 lat nie jest wymagany do korzystania ze strony
_utmb odpowiedzialne za
przechowywanie
informacji na temat
danej odwiedziny
wygasa po zamknięciu przeglądarki
_utmc współpracuje z _utmb wygasa po zamknięciu przeglądarki
_utmz zawiera ono informację
na temat źródeł odwiedzin
ok 6 miesięcy
FACEBOOK
datr Pliki cookies są używane
na stronie w celu
zarządzania wyświetlania
treści od serwisu Facebook
takich jak przycisk Lubię to,
Poleć itp.Więcej informacji jest
dostępnych tutaj:
https://www.facebook.com
/help/360595310676682/
i tutaj: https://www.facebook.com/
about/privacy/
facebook.com ok 2 lat nie jest wymagany do korzystania ze strony
lu ok 2 lat
reg_fb_gate wygasa po zamknięciu przeglądarki
reg_fb_ref wygasa po zamknięciu przeglądarki
reg_ext_ref wygasa po zamknięciu przeglądarki
WŁASNE
info_test Informacja o stosowaniu plików cookies na stronie internetowej (belka informacyjna) oknazpomyslem.pl wygasa po zamknięciu przeglądarki nie jest wymagany do korzystania ze strony
info_cookie Zapamiętuje potwierdzenie poinformowania o stosowaniu plików cookies (powstaje po zamknięciu belki informacyjnej). oknazpomyslem.pl 10 dni nie jest wymagany do korzystania ze strony
22710418a9416d20
4b5881f31F806eed
Plik cookies używany na stronie w czasie trwania sesji. Jest niezbędny do poruszania się po stronie internetowej. oknazpomyslem.pl wygasa po zamknięciu przeglądarki jest wymagany do korzystania ze strony

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego

Informację o tym, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także
termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej
przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies
za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo
ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na
Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre
funkcjonalności Strony Internetowej.

Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stroną Internetową – zgodnie
z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki
internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Zbieram również dane eksploatacyjne – adres IP odwiedzającego (tzw. logi), które przechowywane
są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych
w administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj.
nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Strony Internetowej. Logi
nie są ujawniane osobom trzecim.

Uwagi końcowe

Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności
tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony Internetowej.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności proszę kontaktować
się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@wystroj-okien.pl lub pisemnie na adres aleja Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg.